Antique-15  

 

像極了碎碎念小老頭,噗

1.gif

 

縮小版

1-1.gif

 

可愛可愛屬了~

2.gif

 

2-1.gif

 

自己吃? 吼~完全沒理旁邊可憐的哥倆好~^^

3.gif

 

知道你們倆交情很好,但也不必坐的靠那麼近,想縮小檔案把金DD 切了都很難切掉~><

3-1.gif

 

金DD 用力點不要緊~我家智勳很壯滴~XD

4.gif

 

4-1.gif

 

同級生? 朱先生~你看起來特老~><

5.gif

 

我說朱阿呆~你沒讓金DD 吃到豆腐~怎麼反而把人家給吃了~XD

5-1.gif

 

 

原大圖制作FROM ★朱智勳台灣繁體中文論壇 by shishi

arrow
arrow

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()