close

source from dc jugal /http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=524081&page=1&bbs=

見鬼的這張又跑出來了~噗~

     阿謀之前刪了是怎樣~是認為我家阿呆見不得人還是有不雅動作~噗

     是說我家呆的背真的有讓人想撲的衝動~

     原發帖人應該是顧及阿呆的背及腰吧~

     因為她已看到阿呆的背後已有一群蠢蠢欲動的大野狼~hahahaha

201109 目擊  

arrow
arrow

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()