close

做的有點爛的GIF

GUNGAMY8.gif

 

GUNGAMY7.gif

 

GUNGAMY6.gif

 

GUNGAMY2.gif  

GUNGAMY00.gif  

 

圖片來源 from ★Monologue   ~Thank you very much

很喜歡的一幕~

     雖只是肩上輕輕一吻的動作~

     確足以讓人血脈噴張~噗~(毆)~

     謀啦~是雞皮疙瘩掉滿地啦~

Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-00-25%5D_copy.jpg

小家子氣的信君~~結瞎咪屎臉(台語)~~哈

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-00-51%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-01-38%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-01-58%5D_copy.jpg

 

Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B23-24-35%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B23-27-43%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-03-22%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-03-29%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-03-46%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-06-58%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-07-18%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-07-52%5D_copy.jpg

 

 Goong.E24.720p.HDTV.x264-Zenith%5B21-08-09%5D_copy.jpg

 

arrow
arrow

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()