close

 這次朱智勋先生的專訪終於不用看圖說故事了..呵呵呵...很奇妙的感覺... 日韓飯現在應該有感受到我棉海外飯以前的苦逼了吧~^^


  

2[00_01_03][20130517-075310-5]-horz  

anigif

 

anigif1

anigif2

 

anigif3    
 

arrow
arrow
    文章標籤
    JUJIHUN JUJIHOON 朱智勳
    全站熱搜

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()