close

一聲聲OMA,OMA 的叫著~真是心疼死了        

     哪天太后真的不介意你也這麼叫我..噗~^^ 

     只不過以我的年紀似乎好像生不起你...哈 (好家在)

     那叫乾媽也OK ^^

     不管怎樣都要當你媽就對了

     因為當你媽福利真的還不錯

     又抱又背的...當然不管怎樣都要當你媽..噗~~~

 anigif3  

anigif2  

anigif1  

 

anigif  

  

 

  哪來可憐的娃在找媽媽呀 ?

  這小臉哭的滿臉都是淚的小朋友

      完全撮中大媽的哭點~>< 

.E29.121124.HDT[01_06_32][20121125-032603-0]_副本 .E29.121124.HDT[01_06_36][20121125-032653-1]_副本 .E29.121124.HDT[01_06_45][20121125-032709-2]_副本 .E29.121124.HDT[01_06_48][20121125-032717-3]_副本 .E29.121124.HDT[01_06_52][20121125-032725-4]_副本 .E29.121124.HDT[01_07_04][20121125-032746-6]_副本 .E29.121124.HDT[01_07_06][20121125-032751-7]_副本 .E29.121124.HDT[01_07_07][20121125-032754-8]_副本 .E29.121124.HDT[01_07_10][20121125-032803-9]_副本 .E29.121124.HDT[01_07_11][20121125-032807-0]_副本 

                            

arrow
arrow

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()